Primena mineralnih đubriva u proizvodnje šećerne repe

Odluku o proizvodnji šećerne repe bi trebalo planirati i nekoliko godina unapred, a pripreme za setvu treba otpočeti još u toku letnjih meseci. Ishrani šećerne repe treba pristupiti vrlo ozbiljno, jer je osim kvantiteta odnosno visine prinosa, neophodno ostavriti i kvalitet krajnjeg proizvoda pre svega digestiju.

Sa obradom zemljišta u jesen vršimo i osnovno đubrenje useva, a odabir i količine primene pojedinih đubriva u okviru ove važne agrotehničke mere najbolje je vršiti na osnovu analiza zemljišta. Prilikom osnovne obrade zemljišta u jesen, unose se sve neophodne količine fosfora (P) i kalijuma (K), dok se azotna (N) đubriva većinom unose u proleće uz predsetvenu pripremu zemljišta.

Šećerna repa spada u tzv. „kaliofilne biljke“ i veliki je potrošač hraniva. Proizvodnju treba planirati u zemljištima koja su srednje ili dobro obezbeđena ovim hranivom. Kalijum (K) ima presudan značaj u sintezi šećera, odnosno parametrima kvaliteta, a i igra značajnu ulogu u otpornosti biljaka u stresnim uslovima.

Kod unošenja azota (N) treba posvetiti posebnu pažnju, jer je vrlo važno izbalansirati količine primene azotnih đubriva sa potrebama šećerne repe. Azot (N) je vrlo važan za normalan rast i razvitka biljaka, ali primenom većih količina dolazi do preteranog bujanja zelene lisne mase usled čega između ostalog dolazi do smanjenja digestije šećerne repe. Idealno bi bilo da u proizvodnji šećerne repe, šest nedelja pre vađenja biljka u potpunosti potroši azot (N).

Pogodne formulacije za osnovno jesenje đubrenje čine kompleksna mineralna đubriva. U praksi se upotrebljavaju razne NPK formulacije sa povećanim udelom kalijuma (K) ili PK formulacije sa određenim odnosom fosfora (P) i kalijuma (K). Svakako, odluku oko formulacije i količine primene mineralnih đubriva valjalo bi bazirati na osnovu rezultata kontrole plodnosti.

Paleta proizvoda fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka, sadrži nekoliko formulacija mineralnih đubriva koje se sa lakoćom mogu uklopiti u zahteve šećerne repe prema određenim hranivima.

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Proizvod NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost, a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N + 20%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu, jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Super Start

Super Start NP 10:35 + 2% MgO 5% S + 2% Zn je startno mikrogranulisano đubrivo koje ima dobro izbalansiran odnos svih hranljivih materija. Zahvaljujući visokom sadržaju dobro vodorastvorljivog fosfora (P) i cinka (Zn) pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem, a samim tim pospešuje i ubrzava njihov početni rast. Primena Super Start-a značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta, kao i ostalih stresnih uslova spoljašnje sredine.

Pogledajte proizvode

Razlozi za primenu – Elixir Basic linije

PK 20:30
NPK 16:16:16

Pogledajte proizvode