Primena đubriva u proizvodnji jabuke

Uspešna proizvodnja jabuke pored ostalih pomotehničkih mera u mnogome zavisi od adekvatne primene mineralnih đubriva, odnosno pravilne ishrane. Određivanje količine hraniva koja će se unositi treba bazirati na agrohemijskim analizima koje nam pružaju osnovne informacije o svojstvima zemljišta i sadržaju hraniva u njemu.

U đubrenju mladih zasada važno je da se obezbedi harmonična ishrana, kako bi se biljke pravilno razvijale i rasle do punog plodonošenja, a poseban akcenat u ovim ranim fazama treba dati azotu (N). Primenu mineralnih đubriva u punoj rodnosti trebalo bi pak koncipirati tako da se u jesenjem periodu koriste formulacije sa naglašenijim sadržajem fosfora (P) i kalijuma (K) a manjim udelom azota (N). Cilj ovog đubrenja je svakako nadoknađivanje svih hraniva koja su potrošena u toku vegetacije i održavanje plodnosti zemljišta. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne unesu NPK đubriva u jesen ona se mogu uneti i u rano prolećnom periodu, ali tada se mogu koristiti formulacije i sa većim sadržajem azota (N). Aplikacija đubriva može biti po celoj površini ili lokalizovano u trake gde je poželjno da se ista inkorporiraju u zemljište.

Idealan izbor u đubrenju jabuke predstavljaju Supreme formulacije iz proizvodne palete kompanije Elixir Zorka. Ove proizvode karakteriše visoka vodorastvorljivost svih elemenata i njihova laka pristupačnost biljci što je veoma bitno pogotovo u rano prolećnim aplikacijama.

Tehnologija đubrenja jabuke

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N +24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Elixir Basic linije

NPK 7:20:30
NPK 6:12:24

Pogledajte proizvode