Primena đubriva u proizvodnji jagode

Jagoda pripada grupi jagodastog voća ili sitno jagodastih voćaka i predstavlja najznačajniju vrstu ove grupe u svetu. U agro-ekološkim uslovima koji preovlađuju kod nas jagoda može da se sadi u sva četiri godišnja doba, počev od druge polovine leta (jul i avgust), zatim u jesen, u toku zime (ako vremenske prilike to dozvole) i na kraju rano u proleće.

Agrohemijska analiza zemljišta pre podizanja zasada je neizostavna mera da bi se na osnovu dobijenih rezultata moglo izvršiti osnovno đubrenje pre postavljanja bankova. Nakon sadnje treba izvršiti redovno zalivanje i eventualno prihranjivanje vodotopivim đubrivima sistemom kap po kap, kako bi rasađene biljke bile maksimalno pripremljene za obilno plodonošenje u narednoj godini.

Pošto se jagoda kod nas gaji uglavnom na foliji, ona ostaje na istom mestu najmanje dve do tri godine. Zbog toga je pre sadnje zemljište potrebno dobro nađubriti kompleksnim mineralnim NPK đubrivom da bi se obezbedila dovoljna količina hraniva za svo vreme eksploatacije. Jagoda kao i malina zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda te ju je potrebno đubriti sa formulacijama koje imaju naglašen upravo ovaj element.

Iz proizvodnog asortimana kompanije Elixir Zorka izdvaja se nekoliko pogodnih formulacija, koje svojim odnosnom hranjivih elemenata i kvalitetom u potpunosti odgovaraju zahtevima đubrenja jagode prilikom njenog zasnivanja.

Tehnologija đubrenja jagoda

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Elixir Basic linije

PK 20:30
NPK 6:12:24

Pogledajte proizvode