Primena mineralnih đubriva u proizvodnji maline

Malina spada među privredno najznačajnije vrste jagodastog voća u svetu i od svih jagodastih voćaka uzima najveće količine hranljivih elemenata iz zemljišta. Visoki zahtevi za hranljivim materijama proističu iz toga što malina svake godine razvija veliki broj novih izdanaka, dok se na starim izdancima formira visok rod. Nakon sazrevanja plodova i njihove berbe, ti izdanci počinju da se suše, pa su svake godine za obnovu žbuna i visoke prinose potrebne velike količine hranljivih elemenata. Od osnovnih makroelemenata malina najviše troši kalijuma (K), zatim azot (N) i fosfor (P).

Prema načinu primene i vrsti đubriva, mineralna ishrana malinjaka u rodu, može se sastojati od osnovnog đubrenja, azotne (N) prihrane, dopunskog đubrenja sistemom kap po kap (gde je to moguće) i đubrenja folijarnim đubrivima. Osnovno đubrenje maline obavlja se u kasnu jesen, tokom zime ili u rano proleće pre kretanja vegetacije. Vreme đubrenja zavisi najviše od tipa zemljišta jer se na težim i slabije propusnim zemljištima obavlja nešto ranije (decembar-januar), a na lakšim-propusnim kasnije (februar), dok se malinjaci na višim terenima đubre tek početkom marta.

Malina zahteva najviše kalijuma (K) u vreme cvetanja, zametanja i razvoja ploda jer se svrstava u red kaliofilnih biljaka. Zbog toga je malinjake u rodu potrebno đubriti svake godine sa NPK đubrivima koja imaju naglašen ovaj element. NPK đubriva je neophodno zaorati ili zatanjirati na dubini od 10 cm da bi se kalijum (K) iskoristio za rod u narednoj odnosno tekućoj godini. Posebnu pažnju treba obratiti na NPK đubriva koja sadrže kalijum na bazi kalijum sulfata (SOP). Za malinu u punom rodu prednost treba dati upravo gore pomenutim đubrivima na bazi kalijum-sulfata (SOP) iz razloga što pri višegodišnjoj upotrebi đubriva na bazi kalijum-hlorida može doći do nagomilavanja hlora (Cl) u zemljištu čije dejstvo na malinu može biti toksično.

Za uspešno đubrenje kompanija Elixir Zorka preporučuje nekoliko formulacija iz najkvalitetnije proizvodne linije Supreme. Ova vrhunska kompleksna mineralna đubriva omogućavaju postizanje visokih i stabilnih prinosa maline.

Tehnologija đubrenja maline

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Elixir Basic linije

NPK 7:20:30
NPK 6:12:24

Pogledajte proizvode