Elixir Supreme 14:14:21

AZOT (N) ukupan14%
Amonijačni azot11,7%
Amidni azot2,3%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi14%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi13,2%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi21%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan1%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi2%
Bor (B) ukupan0,02%
Cink (Zn) ukupan0,01%

NPK 14-14-21 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo sa izbalansiranim sadržajem azota (N) i fosfora (P) i naglašenim sadržajem kalijuma (K).

Razlozi za primenu:

  • Pruža izbalansiranu i zaokruženu ishranu neophodnim makro i mikroelementima
  • Pogodno je za biljne vrste sa naglašenim potrebama za kalijumom (K) (povrće, voće, krompir, duvan, šećerna repa, uljana repica)
  • Azot (N) je u amonijačnoj formi koji se direktno ugrađuje u organsku materiju biljke, a u zemljištu otporniji je na prirodne gubitke
  • Visoka rastvorljivost fosforne (P) komponente, preko 90%
  • Prisustvo sekundarnih makrolemenata pre svega sumpora (S), ali i magnezijuma (Mg) utiče na efikasnije korišćenje azota, sintezu proteina, hlorofila kao i aktivnost brojnih enzima
  • Prisustvo mikroelemenata utiče na brojne fiziološke procese u biljkama koje doprinose boljem kvalitetu proizvoda
  • Visoka iskorišćenost hranljivih elemenata
  • Formulacija koja obezbeđuje ujednačen rast i razviće gajenih biljaka