Elixir Supreme 16:20:0

AZOT (N) ukupan16%
Amonijačni azot16%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi18%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan3%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%
Cink (Zn) ukupan0,5%

NP 16-20 je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koja je, osim primarnih azota i fosfora, upotpunjena sumporom (S) i magnezijumom (Mg) kao i mikroelementom cinkom (Zn).

Razlozi za primenu:

  • Preporučuje se za zemljišta dobro obezbeđena kalijumom (K)
  • Odlično izbalansiran odnos azota (N) i fosfora (P), naročito za ozime ratarske kulture
  • Povećan sadržaj lako pristupačnog fosfora (P) pozitivno utiče na stimulaciju rasta korena
  • Upotpunjena sumporom (S) i magnezijumom (Mg), formulacija pospešuje brojne fiziološke procese u biljkama koje utiču na povećanje visine i kvaliteta prinosa
  • Prisustvo cinka (Zn) stimuliše brojne fiziološke procese u biljci koji utiču na deobu ćelija, sintezu hlorofila čime utičemo na njihov pravilan rast i razvoj
  • Visoka vodotopivost pruža mogućnost primene kako u jesen tako i u proleće.
  • Proizvod se može primenjivati startno rasipanjem po celoj površini, ili u redove sa setvom.