Elixir Supreme 5:19:10

AZOT (N) ukupan5%
Amonijačni azot5%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi19%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi17,1%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi10%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi3%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi12%
Bor (B) ukupan0,1%
Cink (Zn) ukupan0,1%

NPK 5-19-10 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo sa povećanim udelom fosfora namenjeno za primenu kod različitih biljnih vrsta.

Razlozi za primenu:

  • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju
  • Visoka efikasnost amonijačnog azota
  • Naglašen fosfor u formulaciji utiče na brže ukorenjavanje biljaka
  • Maksimalna iskorišćenost fosforne komponente tokom vegetacionog perioda
  • Kalijum u sulfatnoj formi, pogodno za korišćenje kod biljnih vrsta osetljivih na hlor (Cl)
  • Sadrži sumpor (S) koji učestvuje u brojnim fiziološkim procesima u biljakama (ulazi u građu enzima, proteina, vitamina i aromatičnih materija)
  • Povećan udeo kalcijuma ostvaruje značajan uticaj na mehaničku čvrstoću biljaka, na kretanje asimilata i transformacija ugljenih hidrata u biljkama
  • Prisustvo mikroelementa bora (B) značajno pospešuje cvetanje i oplodnju kod biljaka.
  • Sadržaj cinka (Zn) pozitivno utiče na sintezu biljnih hormona (auksina) ,hlorofila i ugljenih hidrata