Primjena mineralnih gnojiva u kukuruza

Kukuruz je po površinama najrasprostranjeniji ratarski usjev na svijetu. Ozbiljna proizvodnja zahtijeva kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih agrotehničkih mjera s kojima se osigurava visoka i stabilna proizvodnja. 

Svakako posebnu pažnju treba posvetiti gnojivu, a unošenjem adekvatnih količina direktno utječemo na visinu prinosa te samim time i na rentabilnost proizvodnje. Također, bitno je napraviti i analizu zemljišta kako bi imali točne informacije.

Kukuruz je biljna vrsta koja u početku vegetacije pa sve do cvjetanja intenzivno usvaja dušik (N) i kalij (K), a fosfor (P) znatno ravnomjernije. Dušik je element koji svakako ima dominantan utjecaj na prinose, ali prisustvo dovoljne količine, prije svega fosfora i kalija, neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa koji utječu na fotosintezu, disanje, vodni balans i zdravstveno stanje. Ovi procesi u izravnoj su korelaciji s visinom i kvalitetom ostvarenih prinosa.

Metoda primjene mineralnih gnojiva za usjeve kukuruza treba biti povezana s načinom obrade, strukturom sjetve, gnojivima za predusjeve, izborom hibrida, ali i sa zaoravanjem žetvenih ostataka. Unošenje hranjiva treba planirati tako da se u jesen zajedno s osnovnom obradom zemljišta primijeni i cjelokupna količina fosfora i kalija (ili barem veći dio, odnosno 2/3). Preporučivo je također da se u ovom periodu unese i jedan dio planirane količine dušika, čija je uloga vrlo važna u mineralizaciji zemljišta. 

Ostatke mineralnih gnojiva treba unijeti u proljeće s tim da se jedan dio dušika može ostaviti za prihranu, ako se radi o takvoj tehnologiji proizvodnje. 

S obzirom na to da je dušik ključan faktor koji se neovisno od ostalih makroelemenata primjenjuje u usjevima kukuruza, u tehnologiju proizvodnje treba uvrstiti i formulacije koje imaju izražajniji udio fosfora i kalija. Prema svom sastavu iz naših paleta posebno se izdvajaju NPK 7:20:30 + 3% S, PK 20:30 + 6% Ca i NPK 6:24:12 + 2% Ca + 6% S + 0,05 Zn.

Razlozi za primjenu – NPK 7:20:30 + 3% S

Primjenom gnojiva NPK 7:20:30 + 3% S omogućavamo kukuruzu ujednačen rast i veću fizičku stabilnost. Biljke su tolerantnije na nepovoljne uvjete, ostvaruju veće i stabilnije prinose, a ujedno pružaju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Ova formulacija također je pogodna za one terene na kojima se javlja manjak fosfora i kalija.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primjenu – PK 20:30 + 6% Ca

Mineralno gnojivo PK 20:30 + 6% Ca odlikuje visoka topivost (90%) i pristupačnost fosfora koji ima ključnu ulogu u formiranju korijenovog sustava i sudjeluje u procesima transporta energije unutar biljaka. Zbog sadržaja kalcija pogoduje i zemljištima kisele reakcije, a ovaj element, kao sekundarni ulazi u sustav staničnog zida što dodatno utječe na čvrstoću stabljike i ostalih dijelova biljke.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primjenu – NPK 6:24:12 + 2% Ca + 6% S + 0,05 Zn

Po svom odnosu hranjiva, NPK 6:24:12 + 2% Ca + 6% S + 0,05 Zn predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa kukuruza. Uz sve osnovne elemente sadrži i sumpor, čije prisustvo pozitivno utječe na usvajanje dušika, brojne enzimske procese, sintezu proteina, škroba, ulja, masti, vitamina i veću toleranciju biljke na nepovoljne vremenske uvjete.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primjenu – NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S

Formulacija NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S primjenjuje se u brojnim kulturama zbog svoje specifičnosti i ujednačenog odnosa hranjiva. Preporučuje se prije svega na zemljištima na kojima podjednako ima fosfora i kalija. Zbog sadržaja kalcija pogoduje i kiselim tlima.

Pogledajte proizvod

Proizvodni asortiman tvrtke mineralnih gnojiva Elixir Zorka obuhvaća paletu različitih formulacija koje svojim odnosom hranjivih elemenata odgovaraju zahtjevima proizvodnje kukuruza. 

Količine primjene:

NPK 7:20:30 + 3% S 250 – 450 kg/ha
PK 20:30 + 6% Ca 250 – 400 kg/ha
NPK 6:24:12 + 2% Ca + 6% S + 0,05 Zn 250 – 450 kg/ha
NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S 300 – 500 kg/ha