Primjena mineralnih gnojiva u proizvodnji pšenice

Kvalitetna i uspješna proizvodnja ozime pšenice zahtjeva izvođenje većeg broja agrotehničkih mjera koje treba ispoštovati u određenom vremenskom roku. Jedna od glavnih mjera kojom neposredno utječemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih gnojiva. Pravilnu ishranu pšenice treba planirati prvenstveno na osnovu analize zemljišta i planiranog prinosa. Ova dva bitna parametra su nam potrebna kako bi smo utvrdili točan odnos neophodnih hranjiva koje treba primjeniti.

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primjenom NP i NPK formulacijama gnojiva. Postoji više razloga zašto su NP formulacije dale odlične rezultate. Tu prije svega treba napomenuti da pšenica nije izrazita kaliofilna biljka (ne znači da joj kalij (K) nije potreban), zatim treba reći da pšenica za predusjev ima uglavnom kulture čiji žetveni ostaci sadrže dosta kalija (kukurz, suncokret, soja…), također ove formulacije su našle primjenu u pšenici na zemljištima gdje ima kalija (K) u optimalnom sadržaju. Ovaj trend primjene mineralnih NP gnojiva u korak prati tvornica kompleksnih mineralnih gnojiva Elixir Zorka.

Razlozi za primjenu – NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0,1% Zn

Iz PREMIUM linije proizvoda za gnojidbu pšenice se izdvaja formulacija NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0,1% Zn, kod proizvođača poznatija kao NutriMAP. Proizvod sa odlično izbalansiranim odnosom dušika (N) i fosfora (P) za primjenu u usjevima pšenice i ostalih žitarica i drugim sličnim usjevima. Pogodna je i za zemljišta koja karakterizira nedostatak fosfora (P).

NutriMAP NP 10:40

Razlozi za primjenu – NPK 7:20:30 + 3% S

Pored NutriMap-a, u paleti proizvoda tvornice mineralnih gnojiva Elixir Zorka nalaze se i formulacije iz BASIC proizvodne linije, NPK 7:20:30 + 3% S. Ovaj proizvod pored prisutnosti fosfora (P) sadrži i kalij (K), pa ja tako pogodan za one terene gdje postoji potreba za unošenjem određene količine ovog elementa koji će svakako pogodovati strnim žitima.

NPK 7:20:30

Razlozi za primjenu – NPK 15:15:15 + 11% S i NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S

Proizvođačima čije su navike da u proizvodnji koriste gnojiva sa ujednačenim sadržajem dušika (N), fosfora (P) i kalija (K), Elixir Zorka preporučuje upotrebu gnojiva, NPK 15:15:15 i NPK 8:15:15.
Primjenjuju se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacije i ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuju se prije svega na zemljištima koja su podjednako osigurana sa fosforom (P) i kalijom (K). Zbog sadržaja kalcija (Ca) formulacija NPK 8:15:15 + 3% Ca +9% S naročito pogoduje zemljištima kisele reakcije.

NPK 15:15:15 NPK 8:15:15

Primjenom gnojiva NutriMAP, NPK 7:20:30, NPK 15:15:15 i NPK 8:15:15, pšenici i ostalim žitaricama omogućavamo brz i ujednačen porast kao i veću fizičku stabilnost samog usjeva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uvjete, ostvaruju veće, stabilnije prinose i osiguravaju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Navedene formulacije sadrže sve neophodne makroelemente za razvoj biljaka, dušik (N), fosfor (P), kalij (K) i sumpor (S) kao važnan sekundarni element. Sadržaj dušika (N) je u amonijskom obliku, koji je pored svoje visoke efikasnosti daleko otporniji na gubitke u zemljištu pogotovu ispiranjem. Formulacije odlikuje dobra topivost i pristupačnost fosfora (P). Fosfor (P) ima važnu ulogu u razvoju snažnijeg korenovog sustava i sudjeljuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Što se tiče kalija (K) jedna od uloga je da regulira, održava vodni režim, poljeganje kod biljaka i time utječe na veću tolerantnost istih prema stresnim uvjetima, naročito suši. Prisustvo sumpora (S) utječe pozitivno na usvajanje dušika (N), brojne enzimske procese, sintezu proteina, škroba, ulja, masti, vitamina i veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uvjete vanjske sredine.
Odabirom proizvoda iz palete mineralnih gnojiva Elixir Zorke, na osnovu analize zemljišta i potrebama uzgajanih usjeva, postižemo ravnomjeran rast i razvoj biljaka, kao i stabilne i visoke prinose.

Količine primjene:

NutriMAP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0,1% Zn 150 – 250 kg/ha
NPK 7:20:30 + 3% S 200 – 400 kg/ha
NPK 15:15:15 +11% S 300 – 450 kg/ha
NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S 300 – 450 kg/ha