Primena đubriva u proizvodnji pšenice

Kvalitetna i uspešna proizvodnja ozime pšenice zahteva izvođenje većeg broja agrotehničkih mera koje treba ispoštavati u određenom vremenskom roku. Jedna od glavnih mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Pravilnu ishranu pšenice treba planirati prevashodno na osnovu analize zemljišta i planiranog prinosa. Ova dva bitna parametra su nam potrebna kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva koje treba primeniti.

Iskustva u ratarskoj proizvodnji su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP i NPK formulacijama đubriva. Postoji više razloga zašto su NP formulacije dale odlične reziltate. Tu pre svega treba napomenuti da pšenica nije izrazita kaliofilna biljka (ne znači da joj kalijum (K) nije potreban), zatim treba reći da pšenica za predusev ima uglavnom kulture čiji žetveni ostaci sadrže dosta kalijuma (kukurz, suncokret, soja…), takođe ove formulacije su našle primenu u pšenici na zemljištima gde ima kalijuma (K) u optimalnom sadržaju ili suvišku. Ovaj trend primene mineralnih NP đubriva u korak prati fabrika kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorka.

Primenom đubriva NutriMAP, NPK 6:24:12, NP 16:20 i NPK 16:16:16, pšenici i ostalim žitaricama omogućavamo brz i ujednačen porast kao i veću fizičku stabilnost samog useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje, ostvaruju veće, stabilnije prinose i obezbeđuju sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Navedene formulacije sadrže sve neophodne makroelemente za razvoj biljaka, azot (N), fosfor (P), kalijum (K) i sumpor (S) kao važnan sekundarni element. Sadržaj azota (N) je u amonijačnom obliku, koji je pored svoje visoke efikasnosti daleko otporniji na gubitke u zemljištu pogotovu ispiranjem. Formulacije odlikuje dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora (P). Fosfor (P) ima važnu ulogu u razvoju snažnijeg korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Što se tiče kalijuma (K) jedna od uloga jeste regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka (polegajne) i time utiče na veću tolerantnost istih prema stresnim uslovima naročito suši. Prisustvo sumpora (S) utiče pozitivno na usvajanje azota (N), brojne enzimske procese, sintezu proteina, skroba, ulja, masti, vitamina i veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljne sredine.

Odabirom proizvoda iz palete mineralnih đubriva Elixir Zorke, na osnovu analize zemljišta i potrebama gajenog useva, postižemo ravnomeran rast i razvoj biljaka, kao i stabilne i visoke prinose.

Razlozi za primenu – NutriMAP

U okviru posebno razvijene PREMIUM linije proizvoda izdvaja se formulacija NP 10:40 + 2%Ca +%S + 0,1%Zn pod nazivom NutriMAP. Proizvod sa odlično izbalansiranim odnosom azota (N) i fosfora (P) za primenu u usevima pšenice i ostalih žitarica i drugim sličnim usevima. Pogodna je i za zemljišta koja karakteriše nedostatak fosfora (P).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05% Zn

Pored NutriMAP-a iz PREMIUM linije, pogodna za primenu je i formulacija iz BASIC proizvodne linije NPK 6:24:12 + 5%S + 2%Ca + 0,05%Zn. Ovaj proizvod pored optimalnog sadržaja fosfora (P) sadrži i kalijum (K), pa je pogodan i za one terene gde postoji potreba za unošenjem određene količine ovog elementa koji će svakako pogodovati strnim žitima.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NP 16:20 + 12% S + 0,05% B

Jedna od formulacija iz BASIC linije koja je namenjena primeni u strnim žitima je i formulacija NP 16:20 + 12% S + 0,05% Zn. Ova formulacija ima odlično izbalansiran odnos osnovnih hraniva, a dodatno prisustvo mikroelementa bora (B) pospešuje proces oplodne i cvetanja biljaka. Odlični rezultati se postižu i na zemljištima koja karakteriše visok sadržaj kalijuma (K).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 16:16:16 + 10% S

Proizvođačima čije su navike da u proizvodnji koriste đubriva sa ujednačenim sadržajem azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), Elixir Zorka preporučuje upotrebu standardne formulacije NPK 16:16:16 + 10% S. Osim strnih žita, primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacije i ujednačenog odnosa hraniva. 

Pogledajte proizvod