NPK 16:16:16

AZOT (N) ukupan16%
Amonijačni azot14,7%
Amidni azot1,3%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi16%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi14,4%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi16%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi10%

NPK 16:16:16 + 10% S je visoko vodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visoka vodotopivost fosfora koja iznosi više od 90%. Visoku vodotopivost fosfora prati  i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene kulture su u mogućnosti da već u prvoj godini primene u potpunosti iskoriste aplicirana hraniva.

Razlozi za primenu:

  • Izuzetna vodorastvoljivost fosfora, >90%
  • Brzina delovanja i dostupnost svih hranjivih elemenata
  • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
  • Izbalansirana ishrana za sve biljne vrste
  • Maksimalna iskorišćenost fosfora i ostalih hraniva u prvoj godini primene
  • Kvalitetna granulacija