Elixir Micro Gran

Elixir MICRO GRAN linija proizvoda obuhvata mikrogranulisana kompleksna mineralna đubriva  razvijena korišćenjem najnovijih tehnologija:
  • Dust Prills Free (DPF) – sprečava pojavu čestica prašine u finalnom proizvodu
  • Micro Gran tehnologija – je namenski projektovana za proizvodnju granula dimenzija 0,5-1,2 mm.

Mikrogranulisana startna đubriva Elixir Zorka, imaju dobro izbalansiran odnos hranljivih materija: primarnih, sekundarnih i esencijalnih mikroelemenata, koji stimulišu rast biljaka u početnim fazama razvoja i doprinose boljem ukorenjavanju biljke.

Cilj upotrebe mikrogranulisanih đubriva je preciznije doziranje i distribucija mineralnog đubriva radi efikasnijeg iskorišćavanja hraniva od strane biljaka. Zahvaljujući ultralokalizovanoj primeni (u red sa semenom), visoko vodorastvorljivim hranivima i granulama veličine 0,5-1,2mm ostvaruje se veća dodirna površina sa zemljištem, brža difuzija hraniva, a time i njihovo intezivno usvajanje od strane biljaka.

Primenom mikrogranulisanih đubriva postiže se brži, intezivniji i efikasniji porast biljaka. To dovodi do ujednačenijeg sklopa, bržeg sklapanja redova, manjeg razvoja korova, ali i boljeg čuvanja vlage u usevu. Mikrogranulisano đubrivo predstavlja efikasan spoj iskorišćenja i brzog delovanja ključnih hranljivih elemenata čime se postižu veći, stabilniji i sigurniji prinosi uz povećanje profitabilnosti proizvodnje.