Primena đubriva u proizvodnji vinove loze

Vinova loza (Vitis vinifera) pripada rodu skrivenosemenica i nalazi se u familiji Vitaceae (lozice). Ovaj rod obuhvata oko 60 vrsta drvenastih puzavica od kojih se samo nekoliko uzgaja.

U zavisnosti od tipa zemljišta, vremenskih uslova kao i od tipa i starosti vinograda zatim planirane godišnje proizvodnje i analize zemljišta moguće je izračunati potrebe biljaka vinove loze za određenim hranjivim elementima. Da bismo ostvarili ciljani prinos potrebno je redovno unositi organska i mineralna đubriva.

Osnovno đubrenje vinograda NPK đubrivima najbolje je obaviti u jesen, nakon berbe, zato što se tada vinograd dublje obrađuje, pa hranjiva iz mineralnih đubriva dospevaju u dublje slojeve zemljišta. Vinova loza je veliki potrošač kalijuma (K) koji pozitivno utiče na skupljanje šećera u bobicama grožđa, povećanje otpornosti na sušu, gljivične infekcije, mehanički pritisak i zimske promrzline. Fosfor (P) je važan u početnim fazama rasta i razvoja jer podstiče razvoj korena, jačajući tako koren i čitav čokot, što se odražava na kondiciju i veću otpornosti na visoke i niske temperature.

Vinova loza spada u red “kaliofilnih biljaka”, to su biljke koje imaju izražene potrebe za kalijumom (K) kao jednim od osnovnih elemenata. Od izuzetne je važnosti napomenuti da je vinova loza jedna od biljaka čiji rod i njegov kvalitet u mnogome zavise od upotrebe đubriva na bazi kalijum-sulfata (SOP).

Na proleće je potrebno uneti jedan deo azotnih đubriva pri prolećnoj dubokoj obradi, zajedno sa NPK formulacijama ako je iz nekog razloga izostavljena primena u jesen, dok je drugi deo azota (N) potrebno primeniti odmah posle oplodnje. Azot (N) je najznačajniji element mineralne ishrane vinove loze, jer bez dobre obezbeđenosti čokota nije moguće dobro rastenje kao ni produktivnost loze.

Od sekundarnih makro elemenata značajnu ulogu imaju magnezijum (Mg), sumpor (S) i kalcijum (Ca). Magnezijum (Mg) najveći značaj ima u sintezi hlorofila, proteina i ugljenih hidrata, kao i u procesima fosforilacije, fotosinteze, disanja. Sumpor (S) učestvuje u sintezi aminokiselina, proteina i vitamina. Kalcijum (Ca) ima značaj u izgradnji ćelijske strukture i regulisanje propustljivosti ćelijskih membrana. Što se tiče mikro elemenata značajnu ulogu imaju gvožđe (Fe), bor (B) i cink (Zn). Gvožđe (Fe) utiče na sintezu hlorofila i aktivnost brojnih enzima, reguliše sadržaj azota (N) i ugljenih-hidrata u tkivima vinove loze. Bor (B) spada u najznačajnije mikro elemente, jer ima veliki uticaj na rastenje, cvetanje, oplodnju i prinos grožđa. Cink (Zn) je je od izuzetnog značaja za sintezu biljnih hormona, (auksina), hlorofila i ugljenih hidrata.

Proizvodni asortiman kompanije Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija đubriva za jesenju i prolećnu primenu, koja svojim odnosnom hranjivih elemenata i kvalitetom u potpunosti odgovaraju zahtevima proizvodnje vinove loze.

Tehnologija đubrenja grožđa

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – PK 20:30 + 6% Ca

Formulaciju PK 20:30 + 6% Ca odlikuje visoka vodorastvorljivost (90%) i pristupačnost fosfora (P), koji ima važnu ulogu u formiranju snažnog korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Kalijum (K) je zadužen za regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka čime utiče na veću tolerantnost prema stresnim uslovima, a naročito suši. Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) formulacija PK 20:30 + 6% Ca pogoduje i zemljištima kisele reakcije, a kalcijum (Ca) kao sekundarni makroelement ulazi i u sastav ćelijskog zida što dodatno utiče na čvrstoću stabla i ostalih delova biljke.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Proizvod NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost, a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod