Elixir Supreme 12:11:18

AZOT (N) ukupan12%
Amonijačni azot12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi11%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi8,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi18%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan3%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi14%
Bor (B) ukupan0,01%
Cink (Zn) ukupan0,02%
Elementi u tragovima Fe, Mn

Elixir Supreme 12-11-18 + 3% MgO + 14% S +0,01% B + 0,02% Zn + Te je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makro i mikroelemente kojim obezbeđujemo potpunu ishranu gajenim biljkama u toku proizvodnog ciklusa. Sadrži osnovne makroelemente: azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), obogaćen sekundarnim elementim magnezijumom (Mg) i sumporom (S) i mikroelementima, kao što su: bor (B), cink (Zn), mangan (Mn) i gvožđe (Fe).

Preporučena primena:
 • Povrće 500 – 1,100 kg/ha
 • Kupus 700 – 1,000 kg/ha
 • Krompir 700 – 1,100 kg/ha
 • Voće 400 – 800 kg/ha
 • Maline 500 – 900 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli, omogućava ujednačen porast biljaka
 • Visoka pristupačnost hranljivih elemenata
 • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Fosforna komponenta visoke vodorastvorljivosti
 • Kalijum je u obliku sulfata što predstavlja odlično rešenje za biljne vrste koje su osetljive na hlor
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, ali je ključan i u metabolizmu azota u biljkama
 • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje i kretanje fosfora u biljci
 • Prisustvo mikroelemenata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa i mangana u tragovima, neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnu visinu i kvalitet prinosa