Elixir Zorka

Hemijska industrija Zorka Šabac osnovana je davne 1938. godine i kroz fazni razvoj holdinga i izgradnju fabrike mineralnih đubriva predstavljala je jedan od najrespektabilnijih proizvođača mineralnih đubriva sa fosfornom komponentom na teritoriji SFRJ.

 1. Istorijat Zorka

  1938

  Ukazom Kraljevine Jugoslavije 1938. iz Subotice je u Šabac premeštena Zorka a.d. Karakteristika novoizgrađenih kapaciteta je da se širi asortiman hemijskih proizvoda, sa akcentom na proizvodnju baznih neorganskih hemikalija. Posebno su bili značajni kapaciteti sumporne kiseline i plavog kamena u firmi Zorka a.d. Šabac, koji su u to vreme bili najveći na Balkanu. Dalji rast kompanije bio je po fazama u periodu od 1954. do 1980. godine.

 2. Početak projektovanja novih pogona

  1967

  Početak projektovanja novih pogona fosforne, sumporne i pogona za proizvodnju kompleksnih đubriva. Projektom je predviđena izgradnja skladišnih kapaciteta za gotove i polugotove proizvode kapaciteta 61.000 tona, skladišta za sirovine kapaciteta 67.000 tona, sanitarni čvor za 400 radnika, puteve i infrastrukuturu.

 3. Pušteni u rad novi pogoni

  1969

  Pušten u rad novi pogon za proizvodnju mineralnog đubriva. Kapaciteti proizvodnje sumporne kiseline 150.000 tona monohidrata, 50.000 tona fosforne kiseline, čime je obezbeđena proizvodnja 250.000 tona kompleksnih đubriva prosečne koncentracije aktivne materije 44%.

 4. Zlatno doba Zorke ad

  1970

  Zlatno doba Zorke ad, kada fabrika predstavlja jednog od najrespektabilnijih proizvođača mineralnih đubriva na teritoriji SFRJ. Godišnja proizvodnja 400.000 tona kompleksnih mineralnih đubriva.

 5. Početak propadanja šabačkog giganta

  1990

  Početak propadanja šabačkog giganta. Usled rata i sankcija dolazi do pada proizvodnje, nemogućnosti nabavke sirovine. Zbog nedostatka finansijskih sredstava nije bilo remonta pogona što je dovelo do daljeg propadanja i konačno do gašenja proizvodnje mineralnih đubriva.

 6. Fabrika „Zorka – Mineralna đubriva“ na tenderu

  2006

  Prodaja fabrike „Zorka – Mineralna đubriva“ na tenderu u sklopu kompanije „Zorka Holding“. Zbog velike zaduženosti preduzeća, oba pokušaja su bila neuspešna. Kako bi se pokrenula proizvodnja i sačuvala radna mesta, bez pokretanja stečajnog postupka, preduzeće „Zorka – Mineralna đubriva“ i Agencija za privatizaciju su usvojili program restrukturiranja po kojem se fabrika prodaje putem prodaje imovine, a ne kapitala. Čak i na ovaj način, dve prodaje su bile neuspešne.

 7. Elixir Group privatizuje firmu Zorka-mineralna đubriva

  2011

  Elixir Group 2011. godine privatizuje firmu Zorka mineralna đubriva i uz investiciju od 38 miliona evra na lokaciji postojećih devastiranih objekata izgrađuje potpuno novu fabriku pod nazivom Elixir Zorka.

 8. Početak rada novoizgrađenih pogona Elixir Zorke

  2013

  Početak rada novoizgrađenih pogona Elixir Zorke u okviru greenfield investicije Elixir Group vredne 50 miliona evra. Već u prvoj polovini godine proizvedeno 100.000 tona kompleksnih mineralnih đubriva. Više od 60% proizvoda izvezeno u zemlje Jugoistočne Evrope. Ukupni kapacitet proizvodnje projektovan je na 300.000 tona godišnje.