Tehnologija proizvodnje i standardi

Fabrika Elixir Zorka mineralna đubriva poseduje najmodernija postrojenja za proizvodnju kompleksnih mineralnih đubriva.

Elementi u našim đubrivima

Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka sadrže sve potrebne makroelemente i mikroelemente potrebne za pravilan razvoj biljke.

Logistika

Fabrika Elixir Zorka poseduje pristanište i ima dugu tradiciju korišćenja reke Save kao plovnog puta. Kroz ceo kompleks prolazi železnički kolosek i takođe je povezana sa magistralnim putevima.