Poslovni podaci

Identifikacija privrednog društva
Matični broj: 20564849
Poreski identifikacioni broj PIB: 106257426
PDV Broj: 477557550
Pun naziv privrednog društva: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MINERALNIH ĐUBRIVA ELIXIR ZORKA- MINERALNA ĐUBRIVA DOO ŠABAC
Skraćeni naziv privrednog društva: ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA
Ime i prezime ovlašćenog lica: DRAGOLJUB PAVLOVIĆ
Podaci o sedištu: HAJDUK VELJKOVA 1, 15000 ŠABAC
Mesto i opština: ŠABAC, ŠABAC
Broj telefona: +381 (0) 15 352 707
Broj fax-a: +381 (0) 15 352 7151
E-mail:
Osnovna delatnost društva
Opis šifre delatnosti: Proizvodnja veštačkog đubriva i azotnih jedinjenja
Šifra delatnosti: 2015