Primena đubriva u proizvodnji duvana

Kada se govori o duvanu treba znati da se to odnosi na više od 70 vrsti biljaka iz roda Nicotiana koje su svrstane u familiju Solanaceae. Ovde se podrazumevaju i proizvodi koje se prave od osušenih listova duvana, kao što su cigare, cigarete, duvan za lulu, duvan za žvakanje i aromatični duvan za nargile. Zbog svoje specifičnosti i posebnih karakteristika koje poseduje, duvan se koristi i u bioinžinjeringu biljaka i kao ukrasna biljka dok se hemijske komponente iz duvana koriste za izradu nekih pesticida (neonikotinoidi) i lekova.

Prinosi duvana zavise od vremenskih (meteoroloških) i zemljišnih (edafskih) uslova. Ishrana duvana, količine i vreme primene đubriva spadaju u zemljišne faktore i imaju jednu od presudnih uloga u postizanju visokih prinosa kvalitetnog duvana. Osnov za pravilnu ishranu duvana jeste analiza zemljišta, na osnovu nje se određuje vrsta i količina đubriva. Mineralna đubriva, bez sadržaja azota (N), sa optimalnim sadržajem fosofora (P) i većim udelom kalijuma (K) su pokazala odlične rezultate. Koliko će se hraniva koristiti, zavisi od tipa i sorte duvana, zatim klime, tipa zemljišta i agrotehničkih mera.

Kada se uzmu u obzir tri osnovna elementa azot (N), fosfor (P) i kalijum (K) može se zaključiti da su svi oni značajni za rast i razvoj biljke duvana, međutim, najveći značaj ipak ima kalijum (K). On presudno utiče na kvalitet lista duvana i na visinu prinosa, najbolje rešenje za biljku duvana što se tiče kalijuma (K) je njegov sulfatni oblik (SOP). Najviše štete može da nanese element azot (N) i na ovu činjenicu treba posebno obratiti pažnju. Ako mineralna đubriva ipak sadrže malo azota (N) najbolje je da se on dozira u kasnijim fazama razvoja.

Najnovija proizvodna linija đubriva koja je izašla iz pogona Elixir Zorke nazvana Supreme, obuhvata nekoliko pogodnih formulacija za potrebe proizvođača duvana. Jedna od najpogodnijih za primenu je formulacija PK 15:30 + 11% S (SOP).

Tehnologija đubrenja duvana

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – PK 15:30 (SOP)

PK 15:30 + 11% S (SOP) je kompleksno mineralno đubrivo nove generacije iz inovativne SUPREME linije proizvoda. Ova formulacija ne sadrži azot (N) ali je odlikuje optimalan sadržaj fosfora (P) i povećan sadržaj kalijuma (K) koji se nalazi u obliku kalijum-sulfata (SOP). Sve ovo je čini jednom od najboljih rešenja za primenu u zasadu duvana i kulturama osetljivim na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod
NutriBoost

Razlozi za primenu – NutriBOOST

NutriBOOST je mikrogranulisano đubrivo nove generacije, hemijskog sastava NP 10:45 + 5% S + 1% Zn sa implementiranim dodatkom koji sprečava blokadu fosfora (P) u zemljištu. Ovo je posebno važno na alkalnim-karbonatnim, ali isto tako i na kiselim zemljištima. U takvim sredinama lako dolazi do reakcije fosfora (P) sa elementima poput kalcijuma (Ca) ili gvožđa (Fe) i aluminijuma (Al) koji smanjuju njegovu rastvorljivost i pristupačnost biljkama. Korišćenjem NutriBOOST-a utiče se na bolji početni porast i razvoj mladih biljaka, a samim tim i na njihovu veću otpornost na stresne uslove spoljašnje sredine i stabilnost proizvodnje.

Pogledajte proizvod