Odgovornost

Kao jedan od regionalnih lidera u agroindustriji Elixir Group posvećen je odgovornom poslovanju u svim sferama svog delovanja, od saradnje sa primarnim poljoprivrednim sektorom, preko prerade i proizvodnje, do podrške razvoju lokalnih zajednica u kojima posluje.

Elixir Group nije prepoznata samo kao značajni privredni subjekt već kao i organizacija koja se društveno odgovorno ponaša prema svojim zaposlenima, poslovnim partnerima, društvenoj zajednici a očuvanje životne sredine se posmatra kao neizostavni deo proizvodnog procesa.

Naši ciljevi su sigurnost hrane, zaštita ljudi, dobara i okoline, humano radno okruženje i odgovorno poslovanje a naša sredstva su inovacije i investicije.

Prema predviđanjima Ujedinjenih nacija, svetska populacija će porasti na 9,7 biliona do 2050. godine, što će indukovati veću potrošnju hrane. Da bi se zadovoljila tražnja, poljoprivredna proizvodnja će morati da proizvodi veći output za 50% na istom procentu obradivih površina. Uprkos brojnim unapređenjima efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, zabeleženo je usporavanje u povećanju prinosa zbog sve većih klimatskih promena koje su prisutne u današnjici. Elixir Group posebnu pažnju posvećuje na sigurnost hrane i očuvanje životne sredine.Znanjem i iskustvom, Elixir Zorka svojim kompleksnim mineralnim đubrivima nudi moćan alat za poboljšanje prinosa na istom procentu obradivih površina. Sva naša đubriva obogaćena su neophodnim mikro i makro hranljivim elementima i na taj način doprinose očuvanju zemljišta, kao jednog od najugoreženijih resursa poljoprivrede.

Elixir Group učestvuje u promociji društveno važnih projekata, povezuje privredu i društvo, podstiče solidarnost i zajedništvo i stvara partnerske odnose kako bi omogućila bolju budućnost društvu i zajednici. Naše aktivnosti usmerene su ka pomoći ugroženim kategorijama stanovništva, podršci profesionalnom i dečijem sportu, promociji zdravog načina života, podršci naučno-istraživačkim aktivnostima i kulturnim institucijama i učvršćivanju partnerskih odnosa sa lokalnim i regionalnim zajednicama u kojima poslujemo.