Elixir Basic

Kompleksna mineralna đubriva iz Elixir BASIC linije odlikuje visoka koncentracija hranljivih elemenata i ujednačena granulacija. Svaka granula ima isti hemijski sastav, a zbog oblika aktivne materije karakteriše ih dobra vodotopivost.
Ova mineralna đubriva u potpunosti ispunjavaju potrebe biljnih kultura za svim elementima, bez obzira na specifičnosti useva, biljne proizvodnje ili razlike u kvalitetu zemljišta.
Primenom formulacija iz Basic linije omogućavamo gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje i pružaju sigurnost u proizvodnji.