NPK 15:15:15

AZOT (N) ukupan15%
Amonijačni azot14%
Amidni azot1%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi15%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi13,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi15%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi11%

NPK 15:15:15 + 11% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno đubrivo koje sadrži neophodne makroelemente-azot, fosfor i kalijum i sekundarni element-sumpor.

Primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacija i ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Đubrivo se može upotrebljavati u jesen, pred osnovnu obradu ili u proleće, pre ili zajedno sa setvom.

 

Razlozi za primenu:

  • Svaka granula se odlikuje izbalansiranim odnosom hranljivih sastojaka
  • Omogućen ujednačen porast biljaka u prvim fazama razvoja
  • Veća iskorišćenost fosfora u godini primene
  • Sadrži sumpor (S) koji učestvuje u brojnim fiziološkim procesima u biljakama (ulazi u građu enzima, proteina, vitamina i aromatičnih materija)
  • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
  • Jedinstven kvalitet proizvoda