NP 10:20

AZOT (N) ukupan 10%
Amonijačni azot 10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 18%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 12%
Kalcijum (Ca) ukupan 2%
Sumpor (S) ukupan 11%

Proizvod NP 10:20 + 2% Ca + 11%S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži primarne makroelemente azot (N) i fosfor (P), a obogaćeno je sekundarnim elementima sumporom (S) i kalcijumom (Ca).

Đubrivo NP 10:20 + 2% Ca + 11% S se primenjuje u velikom broju useva, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih kultura. Odnos hranljivih elemenata kod ovog đubriva omogućuje njegovu primenu kao startnog đubriva.

Preporučena primena:
 • Pšenica 250 – 450 kg/ha
 • Ječam 250 – 400 kg/ha
 • Raž 250 – 400 kg/ha
 • Kukuruz 250 – 500 kg/ha
 • Suncokret 250 – 400 kg/ha
 • Pašnjaci 300 – 500 kg/ha

Razlozi za primenu:
 • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih elemenata za rast i razvoj biljke
 • Odličan odnos azotne (N) i fosforne (P) komponente
 • Dobra iskorišćenost fosfora (P) u vegetacionom periodu
 • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
 • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove