NP 10:20

AZOT (N) ukupan10%
Amonijačni azot10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan20%
Fosfor(V)oksid (P2O5 ) rastvorljiv u NAC i vodi18%
Fosfor(V)oksid (P2O5 ) rastvorljiv u vodi12%
Kalcijum (Ca) ukupan2%
Sumpor (S) ukupan11%

Proizvod NP 10:20 + 2% Ca + 11%S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži primarne elemente azot i fosfor, obogaćeno sekundarnim elementima sumpor i kalcijum.

Đubrivo NP 10:20 + 2% Ca + 11% S se primenjuje u velikom broju useva, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih
kultura. Odnos hranljivih elemenata kod ovog đubriva omogućuje njegovu primenu kao startnog đubriva.

 

Razlozi za primenu:

  • Maksimalna dostupnost neophodnih hranljivih sastojaka za rast i razvoj biljke
  • Idealan odnos azotne i fosforne komponente za startnu primenu
  • Značajno veća iskorišćenost fosfora u godini primene
  • Ubrzava proces mineralizacije organske materije
  • Omogućava biljkama visoku adaptibilnost na nepovoljne vremenske uslove