NPK 6:12:24

AZOT (N) ukupan6%
Amonijačni azot6%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi10%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi7,2%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi24%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi6%

NPK 6:12:24 + 6% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum i sekundarni element sumpor.

Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik azota kada se sagledaju potrebe
gajenih kultura. Primenom ovog đubriva omogućavamo gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku
stabilnost useva.

 

Razlozi za primenu:

  • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za kalijumom
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
  • Sadrži dobro rastvorljiv fosfor
  • Podstiče se fizička stabilnost gajenih kultura
  • Ekonomski prihvatljiva formulacija