NutriVeg NPK 10:10:20

AZOT (N) ukupan10%
Amonijačni azot10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi10%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi9%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi20%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan2%
Sumpor (S) ukupan9%
Bor (B) ukupan0,2%
Cink (Zn) ukupan0,1%

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

NutriVeg sadrži naglašenu vrednost kalijuma koji ima nezamenljivu ulogu kod svih povrtarskih i voćarskih kultura. Kalijum podstiče metaboličke procese, nakupljanje ugljenih hidrata i doprinosi efikasnijem vodnom režimu. Novija istraživanja dokazuju da kalijum ima veoma važnu ulogu u procesima povećanja tolerantnosti biljaka prema niskim temperaturama.

 

Razlozi za primenu:

  • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu proizvodnju
  • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
  • Maksimalna iskorišćenost fosforne komponente u godini primene
  • Pozitivno deluje na proces fotosinteze i stvaranje hlorofila
  • Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim oboljenjima
  • Pospešuje proces oplodnje biljaka i pravilnije formiranje plodova
  • Značajno utiče na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima