NutriMAP NP 10:40

AZOT (N) ukupan 10%
Amonijačni azot 10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 40%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 36%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 32%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 4%
Cink (Zn) ukupan 0,1%

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota (N), fosfora (P), kalcijuma (Ca), sumpora (S) i cinka (Zn). Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka.

Primenom NutriMAP-a obezbeđujemo biljkama sve neophodne gradivne materije u optimalnom odnosu, prema biološkim potrebama.

Preporučena primena:
 • Pšenica 150 – 250 kg/ha
 • Kukuruz 200 – 300 kg/ha
 • Ječam 150 – 250 kg/ha
 • Raž 150 – 200 kg/ha
 • Suncokret 150 – 250 kg/ha
 • Uljana repica 150 – 200 kg/ha
 • Šećerna repa 200 – 400 kg/ha
 • Voće 200 – 300 kg/ha
 • Povrće 200 – 300 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Tehnološki unapređena formulacija za izbalansiranu ishranu većine useva
 • Sadrži efikasniji azot (N) koji je odmah dostupan korenovom sistemu
 • Doprinosi značajnom povećanju iskorišćenosti fosfora (P) u toku vegetacionog perioda
 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom (P)
 • Pozitivno deluje na proces oplodnje i fertilnost polena
 • Povoljno utiče na sintezu proteina i kvalitet proizvoda
 • Osigurava ujednačen porast i fizičku stabilnost useva
 • Podstiče sintezu auksina, prirodnog hormona rasta
 • Povećava tolerantnost biljaka prema stresnim i nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine
 • Maksimalni prinosi, veća profitabilnost