Elixir Supreme 12:12:17

AZOT (N) ukupan 12%
Amonijačni azot 12%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 10,5%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 17%
Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 14%
Bor (B) ukupan 0,02%
Cink (Zn) ukupan 0,01%

Proizvod NPK 12:12:17+ 2% Mg + 14% S + 0,02% B + 0,01% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje sa specifičnim odnosom hraniva omogućava izbalansiranu ishranu velikom broju biljnih vrsta na svim tipovima zemljišta. Posebnu vrednost ove formulacije čine dodatni sekundarni makro i mikroelementi koji upotpunjuju ishranu biljaka tokom cele vegetacije osiguravajući visoke prinose i izuzetan kvalitet proizvoda.

Preporučena primena:
 • Povrće 500 – 1200 kg/ha
 • Paradajz 500 – 950 kg/ha
 • Paprika 550 – 850 kg/ha
 • Krompir 700 – 1200 kg/ha
 • Mrkva 450 – 750 kg/ha
 • Luk 500 – 750 kg/ha
 • Voće 400 – 1000 kg/ha
 • Jagoda 600 – 100 kg/ha
 • Borovnica 450 – 750 kg/ha
 • Vinova loza 450 – 750 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi i direktno se usvaja i ugrađuje u organsku materiju biljke, a ujedno je i otporniji na gubitke ispiranjem
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
 • Kalijum (K) je u sulfatnom obliku (SOP), što proizvod čini odličnim rešenjem za primenu u usevima osetljivim na hlor (Cl)
 • Odlično rešenje za biljne vrste koji imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Kalijum (K) u formulaciji doprinosi boljoj tolerantnosti biljaka na stresne uslove, efikasnijem regulisanju vodnog bilansa i prometa ugljenih hidrata i omogućava postizanje visokog i kvalitetnog prinosa
 • Prisustvo sumpora (S) utiče na sintezu proteina, stimuliše enzimsku aktivnost biljaka, a ujedno je ključan u metabolizmu azota (N)
 • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila kao i ugljenih hidrata dok prisustvo bora (B) poboljšava oplodnju i utiče na aktivnost nitrat-reduktaze