GROWTECH – Antalija

Internacionalni sajam GROWTECH ove godine održan je po devetnaesti put. Antalija, jedna od glavnih turističkih destinacija Turske je četri dana bila mesto održavanja jedne od najvećih evropskih smotri, kako u proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru tako i u inovativnim poljoprivrednim tehnologijama. Ovogodišnji GROWTECH je okupio preko 90.000 posetilaca iz više od 130 zemalja što ovaj sajam čini jednim od najvećih u Evropi a i šire. Broj učesnika sa preko 850 izlagača iz preko 30 zemalja govori o bitnosti i veličini ovog poljoprivrednog događaja. Među stranim kompanijama značajno mesto zauzela je i Elixir Zorka sa svojim proizvodima i saradnicima iz Turske i Grčke.

Proizvodi Elixir Zorke privukli su pažnju brojnih proizvođača sa različitih kontinenata. Štand su posetili, pored velikog broja posetilaca iz Turske još iz Irana, Jordana, Iraka, Egipta, Alžira, Libana, Azerbejdžana, Rusije, Grčke i drugih zemalja. Među posetiocima iz Turske istakli su se farmeri iz regija Antalije, Izmira, Istanbula, Ankare, Burse, Konije i Tekirdaga. Pored povrtarske proizvodnje koja zahteva đubriva visokog kvaliteta sa izraženijim udelom kalijuma isto tako ratarska proizvodnja stremi ka inovativnim pristupima i tehnologijama. Tako je najveću pažnju privukla Supreme linija proizvoda sa svojim formulacija NPK 12:11:18 i NPK 12:12:17 u kojima je kalijum u obliku sulfata (SOP) što ima značajnu ulogu u proizvodnji povrća visokog kvaliteta. Inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji kompanija Elixir Zorka prati proizvodnjom mikrogranulisanih đubriva koja su namenjena u ratarstvu i jednim delom u povrtarstvu. Pa su tako formulacije Super Start NP 10:35 i NP 10:45 NutriBOOST privukle ogromnu pažnju poljoprivrednih proizvođača iz svih delova Turske koji su mogli na licu mesta da se upoznaju sa ovim proizvodima i njihovom ulogom u poljoprivrednoj proizvodnji.