NutriVeg -povrće i voće

2017.godina – Povrtari i voćari o primeni NutriVeg-a, formulacije NPK 10:10:20 + 2% MgO + 9% S + 0,2% B + 0,1% Zn…