Primena đubriva u proizvodnji luka

Kada je u pitanju tehnologija đubrenja luka i njegova uspešna proizvodnja, treba imati u vidu da se radi o kaliofilnoj povrtarskoj biljnoj vrsti koja ima povećane potrebe za hranivima. S obzirom da je korenov sistem plitak i da je najveća masa skoncetrisana u sloju 20-tak cm upravo tu treba obezbediti dovoljne količine lakopristupačnih hraniva. U početnim fazama rasta i razvića luk usvaja manje količine hraniva, dok intezivnije usvajanje započinje nešto kasnije, tj. kada biljke proizvedene iz arpadžika pređu na samostalnu ishranu, a biljke proizvedene iz semena imaju formirana tri prava lista. Unošenje mineralnih hraniva odnosno đubrenje treba prilagoditi agrohemijskoj analizi zemljišta, planiranom prinosu, sorti, ali i načinu proizvodnje.

Gledajući sa aspekta iznošenja hraniva kod luka najveće potrebe jesu u kalijumu (K) i azotu (N), a nešto manje u fosforu (P), stoga prema tome treba i birati formulacije koje imaju akcenat na kalijumu (K). Tehnologija đubrenja podrazumeva unošenje 2/3 fosfora (P), kalijuma (K) i 1/3 azota (N) u toku osnovne odnosno predsetvene pripreme zemljišta dok se preostale količine dodaju u toku prihrana i to od faze formiranja tri lista i pred formiranje glavica. U proizvodnji luka pored azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) veliki značaj ima i sumpor (S), koji učestvuje u građi proteina, enzima, vitamina i mnogih drugih organskih jedinjenja. Naročito značajno kod luka je njegovo učešće u građi aromatičnih materija, uticaj na sadržaj suve materije, šećera, a samim tim i na krajnji kvalitet i prinos lukovica. Isto tako sumpor (S) zajedno sa kalijumom (K) utiče i na povećanje tolerantnosti biljka ka stresnim i nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine.

Odličan izvor ključnih i lakopristupačnih makro i mikro elemenata predstavljaju formulacije iz najnovije Supreme linije proizvoda kompanije Elixir Zorka. Brza dostupnost i laka pristupačnost svih hraniva iz ovih formulacija i kalijum (K) u sulfatnoj formi (SOP) omogućuju postizanje visokih, kvalitetnih i stabilnih prinosa.

Tehnologija đubrenja luka

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – PK 20:30 + 6% Ca

Formulaciju PK 20:30 + 6% Ca odlikuje visoka vodorastvorljivost (90%) i pristupačnost fosfora (P), koji ima važnu ulogu u formiranju snažnog korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Kalijum (K) je zadužen za regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka čime utiče na veću tolerantnost prema stresnim uslovima, a naročito suši. Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) formulacija PK 20:30 + 6% Ca pogoduje i zemljištima kisele reakcije, a kalcijum (Ca) kao sekundarni makroelement ulazi i u sastav ćelijskog zida što dodatno utiče na čvrstoću stabla i ostalih delova biljke.

Pogledajte proizvod
NutriBoost

Razlozi za primenu – NutriBOOST

NutriBOOST je mikrogranulisano đubrivo nove generacije, hemijskog sastava NP 10:45 + 5% S + 1% Zn sa implementiranim dodatkom koji sprečava blokadu fosfora (P) u zemljištu. Ovo je posebno važno na alkalnim-karbonatnim, ali isto tako i na kiselim zemljištima. U takvim sredinama lako dolazi do reakcije fosfora (P) sa elementima poput kalcijuma (Ca) ili gvožđa (Fe) i aluminijuma (Al) koji smanjuju njegovu rastvorljivost i pristupačnost biljkama. Korišćenjem NutriBOOST-a utiče se na bolji početni porast i razvoj mladih biljaka, a samim tim i na njihovu veću otpornost na stresne uslove spoljašnje sredine i stabilnost proizvodnje.

Pogledajte proizvod