Primena đubriva u proizvodnji soje

Soja je biljna kultura koja se gaji na oko 240.000 ha u Srbiji. Ona je veoma značajna u ljudskoj ishrani zbog visoke nutritivne vrednosti, sadrži u proseku oko 40 % proteina i oko 20 % ulja. Proizvodnja soje nije previše zahtevna i veoma se lako može savladati. Zbog povoljnog bilansa azota (N) u žetvenim ostacima ima poseban značaj pri gajenju odnosno plodoredu.

Soja ima snažan korenov sistem i preferira humusna zemljišta dobrog vodno-vazdušnog kapaciteta sa neutralnom pH vrednošću zemljišta (6 – 8), zbog toga je praksa da se đubrenje često izostavlja ili upotrebljavaju neadekvatne količine NPK đubriva što često rezultira padom prinosa.

Za uspešnu proizvodnju soje veoma je bitan balans mineralnih materija odnosno visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi. Na plodnom zemljištu koje je dobro obezbeđeno hranjivima, potrebno je uneti samo one količine hranjiva koje se iznesu prinosom, kako bi se održavao nivo plodnosti zemljišta.

Konkretne količine đubriva se određuju na osnovu očekivanih prinosa, potreba biljaka, analize zemljišta, tehnologije gajenja i uslova proizvodnje.

Za formiranje 1 tone prinosa i odgovarajuće vegetativne mase soja po hektaru iz zemljišta iznese oko 60 – 70 kg azota (N), 16 – 27 kg fosfora (P) i 30 – 60 kg kalijuma (K).

Azot (N) biljke soje većinu usvajaju iz vazduha putem simbiozne aktivnosti sa kvržičnim bakterijama iz roda Bradyrhizobium japonicum. Iz tog razloga su potrebne manje količine azota u početnim fazama rasta mladih biljaka odnosno dok se na korenu još nisu formirale kvržice. Na osnovu toga preporučuje se unošenje manjih količina azota (N) 30 – 40 kg/ha sa predsetvenom pripremom u zemljište.

Azot (N) je element koji svakako ima dominantan uticaj na prinos, ali prisustvo dovoljnih količina pre svega fosfora (P) i kalijuma (K) je neophodno za odvijanje ključnih fizioloških procesa koji utiču na fotosintezu, disanje, vodni bilans, zdravstveno stanje biljke i dr. Ovi procesi su u direktnoj vezi sa visinom i kvalitetom ostvarenih prinosa.

Fosfor (P) i kalijum (K) se najčešće unose u jesen sa osnovnom obradom, međutim postoje formulacije đubriva koje se mogu primeniti i u proleće predsetveno ili u red sa setvom soje.

Proizvodni asortiman kompanije Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija đubriva za jesenju i prolećnu primenu, koja svojim odnosnom hranjivih elemenata i kvalitetom u potpunosti odgovaraju zahtevima proizvodnje soje.

Razlozi za primenu – NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S

Formulacija NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S se primenjuje u velikom broju kultura zbog svoje specifičnosti i ujednačenog odnosa hraniva.  Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena fosforom (P) i kalijumom (K). Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) pogoduje i zemljištima kisele reakcije. Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku što značajno utiče na manje gubitke ispiranjem. Primenom formulacije NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S omogućavamo kukuruzu brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05 Zn

Po svom odnosu hraniva formulacija NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05 Zn predstavlja odlično izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa. Azot (N) je u amonijačnom obliku, koji je pored svoje visoke efikasnosti daleko otporniji na gubitke u zemljištu, naročito ispiranjem. Fosfor (P) ima važnu ulogu u razvoju snažnijeg korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Uloga kalijuma (K) jeste regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka čime utiče na veću tolerantnost prema stresnim uslovima, a naročito suši. Makroelementi sumpor (S) i kalcijum (Ca) i mikroelement cink (Zn) dodatno podstiču brojne fiziološke procese u biljci.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu, jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces, jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Super Start

Super Start NP 10:35 + 2% MgO 5% S + 2% Zn je startno mikrogranulisano đubrivo koje ima dobro izbalansiran odnos svih hranljivih materija. Zahvaljujući visokom sadržaju dobro vodorastvorljivog fosfora (P) i cinka (Zn) pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem, a samim tim pospešuje i ubrzava njihov početni rast. Primena Super Start-a značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta, kao i ostalih stresnih uslova spoljašnje sredine.

Pogledajte proizvod