Primena đubriva u proizvodnji krompira

Krompir se prosečno godišnje u Srbiji zasadi na oko 50.000 ha. Krompir je višegodišnja zeljasta biljka i zahvaljujući njegovoj nutritivnoj vrednosti oduvek je bio veoma značajan u ljudskoj ishrani kroz istoriju. Odličan je izvor složenih ugljenih-hidrata (skroba), vitamina C i B, kao i minerala kalijuma (K), magnezijuma (Mg) i gvožđa (Fe).

Krompir je biljka umereno vlažnog podneblja, preferira lakše tipove zemljišta sa mrvičastom strukturom bogata mineralnim i organskim materijama sa povoljnim vodno-vazdušnim kapacitetom. Podnosi kiselu pH vrednost zemljišta, dok je optimalna u rasponu od 5,4 do 6,5.

Za uspešnu proizvodnju krompira veoma je bitan balans mineralnih materija odnosno visoke prinose nije moguće postići na parcelama gde nedostaju određeni mineralni elementi. Najbolji odnos NPK hranjiva je 1:0,9:1,6. Na plodnom zemljištu koje je dobro obezbeđeno hranjivima, potrebno je uneti samo one količine hraniva koje se iznesu prinosom, kako bi se održavao nivo plodnosti zemljišta.

Konkretne količine đubriva se određuju na osnovu očekivanih prinosa, potreba biljaka, analize zemljišta, tehnologije gajenja i uslova proizvodnje.

Ako je parcela pođubrena sa 25 tona stajnjaka onda je za formiranje 30 tona prinosa i odgovarajuće vegetativne mase krompira po hektaru u zemljište neophodno uneti oko 60 – 80 kg azota (N), 60 – 100 kg fosfora (P) i 120 – 160 kg kalijuma (K). Krompir se retko prihranjuje pa se sve količine hranjiva dodaju predsetveno. Loš kvalitet krompira najčešće je posledica grešaka prilikom đubrenja.

Azot (N) kod krompira značajno doprinosi rastu krtola. Učestvuje u sintezi proteina koji su uskladišteni u krtolama i produžava trajanje lisne mase.

Fosfor (P) utiče na razvoj krtola i ključan je za formiranje ukupnog broja krtola.

Kalijum (K) se za vreme rasta krtola brže i više apsorbuje u odnosu na druge elemente. Utiče na sintezu ugljenih-hidrata u listovima i njihovoj migraciji u krtole. Adekvatno snabdevanje kalijumom tokom perioda razvoja je presudno za visinu prinosa i kvalitet proizvoda.

Magnezijum (Mg) ima bitan uticaj na razvoj krtola putem povećanja fotosintetičke aktivnosti i transportom ugljenih-hidrata u krtole.

Kalcijum (Ca) doprinosi formiranju krtola, štiti ih od bolesti i štetnih uticaja spoljne sredine, podstiče zdrav razvoj pokožice.

Proizvodni asortiman kompanije Elixir Zorka obuhvata paletu različitih formulacija đubriva koja svojim odnosnom hranjivih elemenata i kvalitetom u potpunosti odgovaraju zahtevima proizvodnje krompira.

Tehnologija đubrenja krompira

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – PK 20:30 + 6% Ca

Formulaciju PK 20:30 + 6% Ca odlikuje visoka vodorastvorljivost (90%) i pristupačnost fosfora (P), koji ima važnu ulogu u formiranju snažnog korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Kalijum (K) je zadužen za regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka čime utiče na veću tolerantnost prema stresnim uslovima, a naročito suši. Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) formulacija PK 20:30 + 6% Ca pogoduje i zemljištima kisele reakcije, a kalcijum (Ca) kao sekundarni makroelement ulazi i u sastav ćelijskog zida što dodatno utiče na čvrstoću stabla i ostalih delova biljke.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod
NutriBoost

Razlozi za primenu – NutriBOOST

NutriBOOST je mikrogranulisano đubrivo nove generacije, hemijskog sastava NP 10:45 + 5% S + 1% Zn sa implementiranim dodatkom koji sprečava blokadu fosfora (P) u zemljištu. Ovo je posebno važno na alkalnim-karbonatnim, ali isto tako i na kiselim zemljištima. U takvim sredinama lako dolazi do reakcije fosfora (P) sa elementima poput kalcijuma (Ca) ili gvožđa (Fe) i aluminijuma (Al) koji smanjuju njegovu rastvorljivost i pristupačnost biljkama. Korišćenjem NutriBOOST-a utiče se na bolji početni porast i razvoj mladih biljaka, a samim tim i na njihovu veću otpornost na stresne uslove spoljašnje sredine i stabilnost proizvodnje.

Pogledajte proizvod