Primena đubriva u proizvodnji šargarepe

Visoka i stabilna proizvodnja šargarepe zahteva pravilno izvođenje svih agrotehničkih mera, a posebnu pažnju bi svakako trebalo posvetiti njenoj pravilnoj mineralnoj ishrani. Adekvatnim đubrenjem treba obezbediti dovoljne količine lakopristupačnih hraniva u toku vegetacionog perioda koja trebaju da obezbede preduslove za ostvarivanje visokih i kvalitetnih prinosa. U početnim fazama ova kultura troši manje količine hraniva da bi se to značajno inteziviralo u nešto kasnijim fazama rasta i razvića. Sa prinosom ova biljna vrsta najviše iznosi kalijum (K) i azot (N), dok su potrebe za fosforom (P) nešto manje. Ono na šta bi svakako trebalo obratiti pažnju jeste da visoke količine azotnih đubriva mogu dovesti do nakupljanja štetnih nitrita i nitrata i dovesti do smanjenja kvaliteta korena. Ovaj efekat se može ublažiti primenom đubriva kod kojih je azot (N) pre svega u amonijačnoj ili eventualno amonijačno-nitratnoj formi. Tehnologija đubrenja podrazumeva unošenje 1/2 do 2/3 fosfora (P) i kalijuma (K) sa delom azota (N) pod osnovnu obradu. Ostatak fosfora (P) i kalijuma(K) i dela azota (N) unosi se predsetveno, dok se preostale količine planiranog azota (N) dodaju u prihrani u fazi od 6-8 listova tj. fazi intezivnog razvoja lisne rozete.

Odličan izvor ključnih i lakopristupačnih makro i mikro elemenata predstavljaju formulacije iz Supreme proizvodne linije kompanije Elixir Zorke. Visoka vodorastvorljivost svih hraniva i njihova brza i laka dostupnost biljkama ključna je u postizanju visokih, kvalitetnih i stabilnih prinosa ove biljne vrste.

Tehnologija đubrenja šargarepe

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – PK 20:30 + 6% Ca

Formulaciju PK 20:30 + 6% Ca odlikuje visoka vodorastvorljivost (90%) i pristupačnost fosfora (P), koji ima važnu ulogu u formiranju snažnog korenovog sistema i učestvuje u procesima transporta energije unutar biljaka. Kalijum (K) je zadužen za regulisanje i održavanje vodnog režima i pritiska kod biljaka čime utiče na veću tolerantnost prema stresnim uslovima, a naročito suši. Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) formulacija PK 20:30 + 6% Ca pogoduje i zemljištima kisele reakcije, a kalcijum (Ca) kao sekundarni makroelement ulazi i u sastav ćelijskog zida što dodatno utiče na čvrstoću stabla i ostalih delova biljke.

Pogledajte proizvod
NutriBoost

Razlozi za primenu – NutriBOOST

NutriBOOST je mikrogranulisano đubrivo nove generacije, hemijskog sastava NP 10:45 + 5% S + 1% Zn sa implementiranim dodatkom koji sprečava blokadu fosfora (P) u zemljištu. Ovo je posebno važno na alkalnim-karbonatnim, ali isto tako i na kiselim zemljištima. U takvim sredinama lako dolazi do reakcije fosfora (P) sa elementima poput kalcijuma (Ca) ili gvožđa (Fe) i aluminijuma (Al) koji smanjuju njegovu rastvorljivost i pristupačnost biljkama. Korišćenjem NutriBOOST-a utiče se na bolji početni porast i razvoj mladih biljaka, a samim tim i na njihovu veću otpornost na stresne uslove spoljašnje sredine i stabilnost proizvodnje.

Pogledajte proizvod