Primena đubriva u proizvodnji suncokreta

Kada se govori o mineralnoj ishrani suncokreta prvo što treba imati na umu je velika količina organske materije koju ova biljna vrsta stvara. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa suncokreta, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj mineralnoj ishrani, odnosno izbalansiranom đubrenju. Količine mineralnih đubriva koje treba primeniti svakako treba bazirati na osnovu rezultata analiza zemljišta odnosno kontrole plodnosti.

Azot (N) je elemenat koji ima najdominantniji efekat na prinos, ali kod unošenja ovog hraniva treba biti obazriv. Nedovoljne količine usporavaju porast biljke i stvaranje lisne mase, a suvišak azota (N) dovodi do stvaranja bujnije vegetativne mase, smanjene otpornosti na pojavu bolesti, ali i do smanjenja sadržaja ulja.

Kalijum (K) igra važnu ulogu u procesima koji utiču na sadržaj i prinos ulja, ali i regulisanju transpiracije odnosno vodnog bilansa biljke od čega će zavisiti i njena tolerantnost prema stresnim uslovima.

Znacaj fosfora (P) ogleda se u uticaju na brojne fiziološke procese u biljci, ali i u adekvatnom razvoju korena i boljem iskorišćavanju azotnih đubriva.

Jedna od osnovnih karakteristika suncokreta je njegov snažan korenov sistem koji mu omogućava da koristi hraniva iz dubljih slojeva koja su ostalim kulturama nedostupna, međutim to ne znači da primenu NPK đubriva treba smanjiti ili izostaviti što se često može sresti u praksi.

Suncokret spada u tzv. „kaliofilne biljke“, pa bi u tehnologiju proizvodnje trebalo uvrstiti neku od formulacija koja imaju nešto izraženiji udeo kalijuma (K). Fabrika mineralnih đubriva Elixir Zorka je u svojoj paleti razvila nekoliko proizvoda koje po svom odnosu hraniva predstavljaju dobro rešenje za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa suncokreta.

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Formulaciju NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S

Formulacija NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S se primenjuje u velikom broju kultura zbog svoje specifičnosti i ujednačenog odnosa hraniva.  Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena fosforom (P) i kalijumom (K). Zbog sadržaja kalcijuma (Ca) pogoduje i zemljištima kisele reakcije. Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku što značajno utiče na manje gubitke ispiranjem. Primenom formulacije NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S omogućavamo kukuruzu brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N + 24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu, jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces, jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Super Start

Super Start NP 10:35 + 2% MgO 5% S + 2% Zn je startno mikrogranulisano đubrivo koje ima dobro izbalansiran odnos svih hranljivih materija. Zahvaljujući visokom sadržaju dobro vodorastvorljivog fosfora (P) i cinka (Zn) pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem a samim tim pospešuje i ubrzava njihov početni rast. Primena Super Start-a značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta, kao i ostalih stresnih uslova spoljašnje sredine.

Pogledajte proizvod