Primena đubriva u proizvodnji belog luka

Intenzivna proizvodnja i dobri prinosi belog luka zahtevaju pravovremeno i kvalitetno izvođenje svih agrotehničkih mera. Jedna od ključnih aktivnosti je i đubrenje odnosno adekvatna mineralna ishrana sa ciljem postizanja visokih i kvalitetnih prinosa. Unošenje mineralnih hraniva mora biti u skladu sa agrohemijskim analizama i svojstvima zemljišta, planiranim prinosima, predusevom, uslovima proizvodnje itd.

Potrebe belog luka u hranivima najviše su vezane za azot (N) i kalijum (K) i nešto manje za fosfor (P). Sa 10 t prinosa beli luk usvoji oko 80 kg azota (N), 20 kg fosfora (P) i 40-50 kg kalijuma (K). Tehnologija primene mineralnih đubriva podrazumeva aplikaciju 1/2 do 2/3  fosfora (P) i kalijuma (K) sa delom azota (N) u osnovnoj obradi, a ostatak predsetveno ili kroz prihranu.

Iz proizvodnog programa Elixir Zorke pogodne formulacije za primenu u usevu belog luka su formulacije iz najnovije linije proizvoda Supreme. Glavna karakteristika Supreme linije proizvoda je kalijum koji se nalazi u obliku kalijum-sulfata (SOP) a koji utiče na bolji kvalitet ploda, bolje skladištenje, kao i na izuzetnu aromu i miris belog luka.

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Super Start

Super Start NP 10:35 + 2% MgO 5% S + 2% Zn je startno mikrogranulisano đubrivo koje ima dobro izbalansiran odnos svih hranljivih materija. Zahvaljujući visokom sadržaju dobro vodorastvorljivog fosfora (P) i cinka (Zn) pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem a samim tim pospešuje i ubrzava njihov početni rast. Primena Super Start-a značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta, kao i ostalih stresnih uslova spoljašnje sredine.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N +24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod