Primena đubriva u proizvodnji kupusa

Kupus kao povrtarska biljna vrsta ima visoke zahteve za hranivima s obzirom na veliku količinu vegetativne mase i prinose koje ostvaraje. Odlikuje ga dug period intenzivnog usvajanja hraniva iz zemljišta, a najveće potrebe za njima su u fazi formiranja odnosno obrazovanja i rasta glavice. U toku vegetacije, intenzitet usvajanja pojedinih hraniva je različit i uslovljen je fazom rasta i razvoja biljke. Tako se azot (N) intenzivnije usvaja u početku vegetacije, dok je usvajanje fosfora (P) i kalijuma (K) najveće u fazi obrazovanja, odnosno rasta glavice.

Postizanje stabilnih i visokih prinosa uslovljeno je i adekvatnom primenom mineralnih đubriva koja bi trebala da je usklađena sa potrebama biljaka, agrohemijskom analizom zemljišta, ali i planiranim prinosima. Tehnologija đubrenja podrazumeva unošenje od dve trećine do celokupnih planiranih količina fosfora (P) i kalijuma (K) sa delom azota do rasađivanja, a preostale količine dodaju se u prihrani. Prihranjivanje se može obaviti jednom u periodu 2-3 nedelje od sadnje ili dvaput uključujući i početnu fazu razvoja lisne rozete. Kupus ima visoke potrebe za sumporom (S) koji je veoma važan za kvalitet, ali i prinos. Odličan izvor ovog elementa uključujući i sva ostala ključna hraniva je formulacija iz najnovije Supreme linije sa kalijumom (K) u sulfatnoj formi (SOP) NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE.

Paleta proizvoda fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka, sadrži osim spomenute još nekoliko formulacija mineralnih đubriva koje se sa lakoćom mogu uklopiti u zahteve kupusa prema određenim hranivima.

Tehnologija đubrenja kupusa

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Formulaciju NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N +24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod