Primena đubriva u proizvodnji patlidžana

Plavi patlidžan je biljka iz familije pomoćnica (Solanacea) kao što su i mnogo zastupljeniji pripadnici iste familije paradajz i paprika. Odlikuje se plodom izuzetnog kvaliteta, bogatim proteinima, pa može predstavljati praktično zamenu za meso.

Poput dve pomenute biljne vrste patlidžan ima povećane zahteve u pogledu hraniva. Ključan element za normalan rast i razvoj patlidžana je azot (N). Nedovoljna količina ovog važnog makroelementa može dovesti do značajne redukcije prinosa. Fosfor (P) je hranivo koje predstavlja energetski rezervoar biljaka, ali posebnu važnost ima u generativnim fazama razvoja biljaka. Naročito je važan u fazi cvetanja, pa nedovoljne količine fosfora (P) mogu dovesti do opadanja cvetova i neminovno odvesti ka umanjenom prinosu. Pored azota (N), kalijum (K) predstavlja drugi kjučni element u proizvodnji ove povrtarske vrste. Kalijum (K) je ključan u transportu ugljenih hidrata, ali igra i važnu ulogu u povećanju tolerancije patlidžana prema temperaturnim kolebanjima. Nedostatak (K) može dosvesti do usporenog rasta biljke, ali i mrkih pega na listovima i plodovima što značajno umanjuje kvalitet krajnjeg proizvoda.

Fabrika mineralnih đubriva Elixir Zorka u svojoj paleti ima preko 20 različitih NP, PK i NPK formulacija. U odabir formulacije koju treba primeniti u patlidžanu, kao posebno pogodne treba uzeti proizvode koji imaju kalijum (K) na bazi kalijum-sulfata (SOP) u okviru majnovije Supreme linije proizvoda.

Tehnologija đubrenja patlidžana

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Formulaciju NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N +24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod