Primena đubriva u proizvodnji lubenice

Lubenica je jednogodišnja biljka snažnog korenovog sistema koji se najvećim delom razvija u zoni do dubine od 40 cm. Odlikuje je moćno i razgranato stablo sa puzećim vrežama koje u zavisnosti od sorte može narasti i 3-4 m. Prinos slatkih aromatičnih plodova može dostizati 50 i više t/ha. Na osnovu navedenih karakteristika se lako može zaključiti da lubenica za normalan rast i razvoj, kao i dobar prinos zahteva velike količine hraniva. Pored toga što zahteva velike količine mineralnih i poželjno organskih đubriva, ishrana lubenica mora biti i izbalansirana na adekvatan način.

Azot (N) je kao i kod većine biljnih vrsta, ključan u formiranju prinosa, normalnom rastu i razvoju biljaka. Fosfor (P) je energetski rezervoar biljaka. Pored značajne uloge u fazi ukorenjavanja biljaka, vrlo je značajan i u generativnim fazama razvoja tako da njegov nedostatak može značajno umanjiti rast i razvoj cvetnih pupoljaka. Kalijum (K), svakako najznačajniji u sintezi šećera, je vrlo važan i kod normalnog vodnog režima biljaka. Snabdevanje dovoljnim količinama kalijuma (K) u toku vegetacije pozitivno utiče i na povećanje kako kvaliteta tako i kvantiteta lubenice.

Izraženi zahtevi za kalijumom (K) određuju i izbor formulacije koje treba primenjivati u proizvodnji lubenica. Kod donošenja odluke takođe treba imati u vidu, da su lubenice biljke koje su osetljive na prisustvo hlora (Cl) naročito ukoliko se đubriva primenjuju neposredno pred zasnivanje proizvodnje. Zbog toga plan ishrane treba bazirati na primeni đubriva koja imaju veći udeo kalijuma (K) i po mogućstvu đubrivima koja ne poseduju hlor (Cl). Količine mineralnih đubriva koje treba primeniti svakako treba bazirati na osnovu rezultata analiza zemljišta i planiranog prinosa.

Proizvodni program Elixir Zorke ima nekoliko formulacija koje su odlično rešenje za primenu u proizvodnji lubenica. Naročito pogodna je vrhunska linija kompleksnih mineralnih đubriva Supreme, koja sadrži kalijum (K) koji se nalazi u obliku kalijum-sulfata (SOP).

Tehnologija đubrenja lubenice

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni makro (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Proizvod NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost, a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N + 24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu, jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod