Primena đubriva u proizvodnji borovnice

Borovnica je biljna vrsta koja poslednjih godina beleži trend rasta u strukturi voćarske proizvodnje u Srbiji. Iako podizanje zasada zahteva velika ulaganja, visoka cena i lak plasman krajnjeg proizvoda sve više privlači proizvođače. Pogodni agro-ekološki uslovi, naročito u zapadnoj Srbiji, čine ove terene odličnim za proizvodnju borovnice, pa se procenjuje da ova voćarska vrsta zauzima već blizu 2000 ha površina.

Prilikom planiranja podizanja zasada treba imati u vidu da borovnica ima izuzetno dug period plodonošenja i to čak preko 15. godina. Velika vegetativna masa i relativno visok prinos borovnice, dodatno govore o tome da ova voćarska vrsta zahteva adekvatne količine hraniva za normalan rast i razvoj. Naravno, primenu određenih količina i formulacija, svakako bi trebalo prilagoditi agrohemijskim analizama kako zemljišta, tako i listova, te planiranom prinosu i sortimentu gajene vrste.

Specifičnost proizvodnje je zahtev borovnice za podlogom kisele reakcije (pH ispod 5). Kao i kod ostalih višegodišnjih biljnih vrsta, podizanje zasada treba temeljno isplanirati uz analizu zemljišta i planiranje meliorativnog đubrenja. Meliorativno đubrenje, odnosno tzv. đubrenje na zalihu, odnosi se pre svega na unošenje adekvatnih količina kalijuma (K) i fosfora (P) pred podizanje zasada. U ovoj fazi dobro bi bilo planirati i unošenje organskih đubriva. U formiranju prinosa, naročito značajan je azot (N), kao i kod većine biljnih vrsta. Naročito pogodan oblik azota (N) za borovnicu je amonijačni oblik, a na zemljištima gde treba izvršiti korekciju kiselosti odličan izbor je primena azotnog đubriva amonijum-sulfat. Tokom perioda eksploatacije borovnica  zahteva primenu mineralnih đubriva sa naglaskom na kalijum (K). Činjenica da borovnica spada u grupu biljaka osetljivih na hlor (Cl), ukazuje na potrebu da se u tehnologiju ishrane uključe đubriva koja u svom sadržaju nemaju ovaj element. Nova proizvodna linija proizvoda Elixir Zorke pod nazivom SUPREME u svom proizvodnom asortimanu ima nekoliko formulacija koje se u svom sastavu imaju kalijum u obliku kalijum-sulfata (SOP). Ova karakteristika ih čini izuzetno pogodnim za primenu u biljnim vrstama osetljivim na prisustvo hlora (Cl) kao što je borovnica. Iz proizvodnog asortimana treba izdvojiti i AmoSulfan koji je po svom sastavu amonijum-sulfat koji takođe predstavlja odlično rešenje u prihrani ove unosne voćarske biljne vrste.

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Formulaciju NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N +24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod