Primena đubriva u proizvodnji višnje

Višnja nosi epitet industrijske voćne vrste jer se pored upotrebe kao konzumnog voća, masovno koristi u industrijskoj preradi. Smatra se da je proizvodnja višanja vrlo rentabilna, jer brzo ulazi u fazu pune rodnosti. Pored toga zahteva nešto manju upotrebu pesticida u tehnologiji proizvodnje, pa se može smatrati bezbednijim voćem sa aspekta ljudske ishrane.

Primena mineralnih đubriva u proizvodnji višnje zavisi od starosti zasada, planiranog prinosa, karakteristika zemljišta, sorte, klimatskih i dr. faktora. Meliorativno đubrenje treba vršiti na osnovu analize zemljišta. U ovoj fazi, pre podizanja zasada, treba prvenstveno uneti kalijum (K) i fosfor (P) u većim količinama na tzv. zalihu. Meliorativno je poželjno uneti i organska đubriva, čime podstičemo mikrobiološku aktivnost i poboljšavamo fizičke osobine zemljišta. Ukoliko se meliorativno đubrenje izvede adekvatno, kasnijom primenom osnovnih đubriva u punom rodu održavamo sadržaj hraniva na optimalnom nivou. Višnja ima najviše potrebe za kalijumom (K), potom azotom (N) i nešto manje za fosforom (P). Planirana prihrana azotom (N) izvodi se u proleće, i to u jednom ili više navrata, u zavisnosti od karakteristika zemljišta te temperature i padavina na samom lokalitetu. Generalno u aridnijim oblastima se može izvoditi jednom, a u humidnijim u više navrata. Proizvodni portfolio Elixir Zorke karakterističan je po velikom broju različitih formulacija kompleksnih mineralnih đubriva. Prilikom donošenja odluke koje đubrivo primeniti, posebno pogodnim se po odnosu hraniva izdvajaju one sa većim udelom kalijuma (K).

Tehnologija đubrenja višnje

Razlozi za primenu – NPK 6:12:24 + 6% S

Formulaciju NPK 6:12:24 + 6% S po svom odnosu hraniva predstavlja dobro izbalansiranu formulaciju za postizanje kvalitetnih i visokih prinosa svih kaliofilnih biljaka tj. biljaka koje imaju veće potrebe za kalijumom (K) . Ova formulacija je takođe pogodna za korišćenje na zemljištima u kojima se javlja nedostatak kalijuma (K). Azot (N) se nalazi u amonijačnom obliku, fosfor (P) odlikuje dobra vodorastvorljivost a prisustvo sumpora (S) pozitivno utiče na veću tolerantnost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Primenom đubriva NPK 6:12:24 + 6% S omogućavamo gajenim usevima ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – NutriVeg

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – Supreme NPK 12:11:18 + ME + TE (SOP)

Supreme NPK 12:11:18 + 3% MgO + 14% S + 0,01% B + 0,02% Zn + TE je kompleksno mineralno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje se prvenstveno koristi za proizvodnju visoko profitabilnih kultura voća i povrća. Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hranljivih elemenata, a u njoj se nalaze svi neophodni marko (N, P, K, S i Mg) i mikroelementi (B, Zn, Fe, Mn) za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Najveća prednost je kalijum (K) u obliku kalijum-sulfata (SOP) koji je pogodan za đubrenje biljnih kultura osetljivih na hlor (Cl).

Pogledajte proizvod

Razlozi za primenu – AmoSulfan

AmoSulfan 20%N +24%S spada u kategoriju azotnih đubriva. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota ispiranjem.

Pogledajte proizvod